Het gaat om mensen die volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp krijgen waarvan zij een deel zelf moeten betalen. De Wmo valt sinds 1 januari onder de gemeenten. Volgens CAK-directeur Eva Heijblom hebben ongeveer 7000 mensen nog geen rekening gekregen omdat de informatie van de zorgaanbieder en de gemeente verschilt. Ook is er een groep mensen die wel hulp krijgt, maar nog helemaal niet bij het CAK bekend is. In totaal verstuurt het CAK maandelijks ongeveer 450.000 facturen.

‘Afhankelijk van de gegevens die zorgaanbieders en gemeenten ons leveren’

,,Hoe langer het duurt voordat wij de eigen bijdrage kunnen berekenen, hoe nijpender dit probleem wordt”, zegt Heijbloem. ,,We doen er alles aan om het goed te regelen voor onze cliënten. Maar we zijn voor een goede berekening afhankelijk van de gegevens die zorgaanbieders en gemeenten ons leveren.” Vooral voor mensen met een wat hoger inkomen kan de rekening behoorlijk oplopen, omdat zij een hogere maximale eigen bijdrage hebben. Het gaat dan om 20 tot 30 procent van de cliënten.