De rechter in Breda heeft woensdag bepaald dat de zorg die de dochter verleent geen mantelzorg is, want die is per definitie vrijwillig en niet af te dwingen. De gemeente kan volgens de rechtbank ,,niet van de dochter verlangen dat zij onbetaald huishoudelijke hulp aan haar moeder blijft verlenen”. Omdat de dochter niet bij haar moeder in huis woont, is ook geen sprake van zogenoemde gebruikelijke zorg, vindt de rechter. Nadat de dochter de hulpverlening had gestaakt, zorgde de gemeente wel voor nieuwe hulp, maar die was niet passend.

Mezzo

Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, zegt blij te zijn met ,,de heldere uitspraak´´ van de rechter. ,,Wij krijgen de laatste tijd steeds vaker signalen dat mensen van gemeenten te horen krijgen dat ze pgb krijgen voor professionele zorg, maar hiervoor geen mantelzorger mogen inhuren. Juridisch kan dit niet´´, vertelt een woordvoerster. Volgens haar is het nog niet eerder voorgekomen sinds het ingaan van nieuwe regels begin vorig jaar, dat de rechter een gemeente sommeert toe te staan een mantelzorger in te huren en te betalen vanuit een pgb.