Afzien van dagactiviteiten vanwege de hoogte van de eigen bijdragen is zeer ongewenst naar mening van de VNG.  Het kan voor grote negatieve gevolgen voor de levenssituatie van mensen met Alzheimer zorgen. In een recente ledenbrief geeft de VNG uitleg en advies over de eigen bijdragen en hoe gemeenten ongewenste zorgmijding kunnen voorkomen.

Levering van ‘financieel maatwerk’

Doordat gemeenten geen kennis van iemands inkomen hebben en hierdoor ook geen kennis hebben van de hoogte van de eigen bijdrage, is het moeilijk om ‘financieel maatwerk’ te leveren. Er is bovendien geen voorzorgsmaatregel voor zorgmijding als gevolg van de hoogte van de eigen bijdrage.

Tegenstrijdige ervaringen

De inzet van vrijwilligers en het mengen van doelgroepen wordt door Alzheimer Nederland als negatieve factor ervaren. Gemeenten, professionals en cliënten daarentegen ervaren deze ontwikkelingen juist als positief.