,,Iedere aanpassing die wij zouden willen aanbrengen in de afspraken zou dan ook weer door twintig andere gemeenteraden moeten worden goedgekeurd”, verwoordt raadslid Wil van Pinxteren (VVD) uit het Brabantse Haaren het probleem donderdag in de krant. De wethouders van samenwerkende gemeenten maken in de praktijk de dienst uit.

Samenwerking gemeenten

Jeugdzorg, langdurige zorg voor ouderen en zieken, huishoudelijke hulp; het kabinet heeft het takenpakket van de gemeenten fors vergroot. Volgens de Volkskrant voert geen enkele gemeente alle nieuwe taken zelfstandig uit. In plaats daarvan werken ze per deelgebied samen met andere gemeenten.

Bedreiging lokale democratie

Gemeenteraadsleden maken zich al langer zorgen over hun afnemende invloed. Uit een enquête van vereniging Raadslid.nu onder 1700 raadsleden bleek bijvoorbeeld vorig jaar dat zeven op de tien raadsleden de regelingen met andere gemeenten beschouwt als ,,een bedreiging voor de lokale democratie’’. Daar valt volgens diezelfde raadsleden echter niet veel aan te doen. Twee derde ziet de samenwerkingsverbanden als onvermijdelijk, omdat gemeenten simpelweg niet in staat zijn om alles zelf te doen.