Volgens haar wordt al jaren grootscheeps gefraudeerd in de zorg. Klever wijst op internationale onderzoeken hiernaar en de ervaringen met de pgb-fraude. Gemiddeld wordt voor 7 procent gefraudeerd, dat is in totaal 5 miljard euro, aldus het Kamerlid. ,,We betalen al jaren te veel voor onze zorg. Als we die 5 miljard euro opsporen, kan de zorgpremie met ruim 400 euro omlaag.”