De drie instellingen werden in mei onder verscherpt toezicht geplaatst wegens tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zo werd er onvoldoende bekwaam personeel ingezet en waren er problemen met de medicatieveiligheid en dossiervoering. De inspectie constateert dat verbeteringen bij PrivaZorg Rivierenland nog te langzaam worden doorgevoerd.