Het verscherpt toezicht geldt voor de instellingen PrivaZorg Eemland in Amersfoort, PrivaZorg Rivierenland in Maurik en PrivaZorg Utrecht in Houten. Volgens de inspectie zijn er bij die instellingen ,,structurele tekortkomingen” en worden verbeteringen te langzaam doorgevoerd. Zo wordt er onvoldoende bekwaam personeel ingezet en zijn er problemen met de medicatieveiligheid en dossiervoering.

PrivaZorg, een landelijke thuiszorgorganisatie, moet de komende periode structurele maatregelen nemen om de zorg verder te verbeteren en de inspectie hierover informeren, aldus IGZ.