Definitieve besluiten hierover zijn echter nog niet genomen, stelde het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdag in reactie op berichten in diverse media. ,,Op korte termijn willen we Ter Apel ontlasten. Dat kan eventueel gebeuren door een deel van de processen die daar plaatsvinden ergens anders te gaan doen”, aldus een woordvoerder. Het gaat dan om aanmelding en registratie, maar bijvoorbeeld ook om de gezondheidscheck door de GGD.

Niet handig

Er zijn al langer plannen om het bestaande asielzoekerscentrum (azc) in Gilze uit te bouwen en er ook een kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te vestigen. Nu moeten asielzoekers nog met het openbaar vervoer naar Den Bosch als ze een afspraak hebben met de IND. Niet handig, vindt het COA. ,,In Gilze zijn we bovendien bezig met een grondige verbouwing, terwijl de IND denkt over een nieuw kantoor. Dan is het logisch om naar deze optie te kijken”, zegt de zegsman van het COA.

Forse toename asielzoekers

Het aantal asielzoekers dat in Nederland aanklopt, is fors toegenomen. De voortwoedende burgeroorlog in Syrië is daar de belangrijkste oorzaak van. Van de ruim 30.000 mensen die op dit moment in Nederlandse azc’s verblijven, is 40 procent Syriër.