Het gaat om kosten die zijn gemaakt om bijvoorbeeld gegevens van pgb-houders te controleren of omdat ze extra mensen hebben moeten inhuren. De exacte kosten van de moeten nog worden vastgesteld, aldus een woordvoerder van de bewindsman. Die praat met de gemeenten over een vergoeding voor deze extra gemaakte kosten. Met het pgb kunnen mensen zelf hun zorg regelen.

Niet pessimistisch

Toen de uitbetaling van het pgb in januari werd overgenomen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), regende het klachten van mensen die niet of te laat hun geld kregen. Uit de brief van maandag blijkt dat op dit moment ruim 95 procent van de declaraties op tijd wordt betaald. Dat cijfer is de afgelopen tijd stabiel. Van Rijn laat weten ,,niet pessimistisch” te zijn, maar er bovenop te blijven zitten.

Gegevens doorsturen

Verder blijkt dat 42 gemeenten nog niet de gegevens van pgb-houders hebben doorgestuurd naar de SVB. Die informatie is nodig om volgend jaar het juiste budget te kunnen vaststellen. De gemeenten hebben nu nog tot 12 december de tijd om de gegevens door te sturen.