Per Saldo ziet weliswaar vooruitgang, maar vindt dat er nog te veel spoedmeldingen binnenkomen. ,,Te veel budgethouders hebben nog te maken met uitbetalingsproblemen”, zo reageert Per Saldo maandag op informatie die Van Rijn aan de Tweede Kamer heeft gegeven. Van Rijn schetst volgens Per Saldo een ,,te rooskleurig beeld”. Als voorbeeld geeft de belangenvereniging dat er maandag nog 76 spoedklachten zijn binnengekomen van mensen die op hun geld zitten te wachten.

SVB meer initiatief nemen

Bij de Sociale Verzekerings Bank (SVB), die sinds 1 januari verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de budgetten, ziet Per Saldo ook vooruitgang. Vooral de bereikbaarheid is verbeterd en de bereidwilligheid om mee te werken aan oplossingen is beter geworden. Maar de organisatie vindt dat de SVB nog meer initiatief kan nemen.

Volgens Van Rijn krijgt ruim 94 procent van de zorgverleners die hun gewerkte uren correct declareren, binnen vijf tot tien dagen uitbetaald. Ook de uitbetaling aan mensen met een vast loon uit een pgb gaat volgens de staatssecretaris goed. De Tweede Kamer had hem tot 15 mei de tijd had gegeven om het systeem op orde te krijgen.

Klachten van zorgverleners

Sinds 1 januari regelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de uitbetaling van het pgb, waarmee mensen zelf hun zorg regelen. Sindsdien regent het klachten van zorgverleners die niet of te laat hun geld krijgen. Het kabinet kijkt naar een regeling om in bijzondere gevallen compensatie te geven voor de schade die is geleden door te late betalingen. Maar eerst wil Van Rijn meer inzicht krijgen in de doelgroepen, de omvang daarvan en de aard van de geleden schade.

Tweede Kamerlid Linda Voortman van GroenLinks is ,,nog allesbehalve overtuigd door de mooie woorden” van Van Rijn. ,,Nog steeds ontvang ik dagelijks mails met schrijnende verhalen. Mensen die dag in dag uit keihard werken, maar al maanden geen salaris ontvangen. Mensen die bovendien wel gewoon hun huur en andere rekeningen moeten betalen. De staatssecretaris heeft woensdag nog heel wat uit te leggen”, aldus Voortman. Dan overlegt de Kamer met de Van Rijn. Ook D66 en SP zijn nog niet tevreden.

(c) ANP 2015, alle rechten voorbehouden