Onderspit

Dat laat de woordvoerder van de staatssecretaris desgevraagd weten. Voorzitter van de VNG-commissie gezondheid en welzijn Mariëtte van Leeuwen, noemt het overhevelen van de verzorging naar gemeenten ‘een noot die we nog met het kabinet willen kraken’. Dat stelde ze in een interview met het vakblad Zorgvisie. Tegen de in het regeerakkoord gemaakte afspraken in, besloot Van Rijn in september 2013 niet gemeenten, maar de zorgverzekeraars verantwoordelijk te maken voor de persoonlijke verzorging. Na een maandenlange strijd, waarbij onder meer de leden werden geraadpleegd en het VNG-bestuur nieuwe onderhandelingen met het rijk voerde, delfden de gemeenten het onderspit.

Troostprijs

Als ‘troostprijs’ kregen gemeenten extra geld: eenmalig 200 miljoen euro in 2015 voor de overgang van cliënten vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Wmo. Voor vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning ontvangen gemeenten vanaf 2016 jaarlijks 200 miljoen euro en voor begeleiding van inwoners bij algemene dagelijkse levensverrichtingen structureel 125 miljoen euro per jaar. Ook kwam er geld voor de implementatie van sociale wijkteams.

Kamer tegen

De landelijke politiek voelt er niets voor om gemeenten opnieuw met een extra taak te belasten. Gemeenten moeten eerst hun zaakjes op orde krijgen, stellen onder meer CDA, PVV, SP en GroenLinks in een reactie p de uitspraken van Van Leeuwen. D66 wil pas na de evaluatie van het nieuwe zorgstelsel, die over een aantal jaar plaatsvindt, bekijken of aanpassingen nodig zijn.