Wie een andere nationaliteit aanneemt, verliest het Nederlanderschap. Sommigen mogen wel twee nationaliteiten hebben, maar verliezen het Nederlanderschap als zij niet binnen tien jaar hun paspoort vernieuwen. Een vrouw die dit overkwam, klaagde omdat ze van niks wist.

Mogelijkheid tot terugdraaien
Veel mensen denken dat het om een geboorterecht gaat dat nooit verloren gaat. Voor degenen die ongemerkt en ongewild toch het Nederlanderschap verliezen, moet een snelle mogelijkheid komen het terug te draaien, aldus de ombudsman.