De achterstand op het verwerken van Wlz GGZ-indicaties is inmiddels ingelopen door het CIZ. De overgangsregeling van oktober 2021 vervalt daarom per direct. Voor gemeenten betekent dit dat zij niet standaard meer Wmo-beschikkingen meer hoeven te verlengen tot 1 juli 2022 bij een Wlz-aanvraag.

De overgangsregeling was bedoeld om ervoor te zorgen dat de continuïteit van zorg geborgd bleef zolang een Wlz aanvraag nog niet was afgerond. Dat kon een paar maanden duren. Nu de achterstanden bij het CIZ zijn weggewerkt is die aanvraagtermijn aanzienlijk korter.

Reguliere werkwijze geldt

Per direct geldt de reguliere werkwijze bij Wlz indicaties:

  • De standaard termijn voor het afhandelen van een complete aanvraag is maximaal 6 weken. De aanvrager moet bij een aflopende Wmo beschikking zelf contact opnemen met de betreffende gemeente om te overleggen als de continuïteit van zorg daarmee in het gedrang komt.
  • Gemeenten maken op cliëntniveau afspraken over continuïteit van zorg bij een aflopende Wmo-indicatie. Bijvoorbeeld als er nog informatie ontbreekt (zoals een diagnose) en de Wlz-aanvraag daarom langer duurt.

Samenloop tussen een Wlz-beschikking en een Wmo-beschikking

Per 1 oktober 2021 werd al de reguliere werkwijze hervat, die inhoudt dat de Wlz-zorg ingaat maximaal 5 dagen na het moment van indicatiestelling en vanaf dat moment de kosten ten laste van de Wlz worden gebracht. Waar nodig crediteert de zorgaanbieder de teveel verzilverde zorg aan de gemeente. Voor het signaleren van een samenloop tussen een Wlz-beschikking en een Wmo-beschikking, kunnen gemeenten de dienst Wlz Signalen van het Inlichtingenbureau (GGK) blijven gebruiken. Bovenstaande betekent ook dat het bestaande overgangsrecht voor beschermd wonen-cliënten met een AWBZ-indicatie, zoals bedoeld in art 8.4 lid 1 van de Wmo 2015, waarschijnlijk is uitgewerkt. De VNG onderzoekt samen met het CAK en betreffende gemeenten middels een bestandsvergelijking of er nog cliënten zijn waarvoor dit geldt. De gemeenten die dit betreft, ontvangen binnenkort bericht.