Het gaat om ouderen met zeer verschillende karakteristieken, uiteenlopende beperkingen en individuele behoeften, met veelal tenminste één zelfde kenmerk in hun levensloop: op jonge leeftijd zijn ze uit het gezin geplaatst om in een groep te gaan leven waarvan de samenstelling steeds verandert. Doorgaans hebben ze weinig privacy en krijgen ze te maken met voortdurend wisselende verzorgers. En als ze oud zijn houdt de verzorging vaak onvoldoende rekening met hun leeftijd. Ouders die hen vroeger nog regelmatig kwamen opzoeken en meenemen, zijn inmiddels of hoogbejaard of overleden.

De problemen van deze ouderen zullen groeien door de verschraling van de zorg.

Het onderzoek is te vinden op de website van het LOV:
http://www.landelijkouderverbond.nl/verkenning-de-toekomst-van-ouderen-met-een-verstandelijke-beperking