Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat deze ouderen in hun eigen woning hun zorgpakket kunnen blijven ontvangen. Het gaat om een groep zeer oude mensen die op 31 december 2014 deze hulp al kreeg. Door de nieuwe regelingen in de zorgsector zouden deze mensen hun huidige zorg mogelijk kwijtraken, zodat ze niet meer zelfstandig konden wonen.

Huidig pakket blijft overreind

Cliëntenorganisaties trokken hierover onlangs aan de bel. De Tweede Kamer wilde dat Van Rijn een oplossing zocht. Hij heeft in overleg met koepelorganisaties nu besloten dat het huidige pakket overeind kan blijven. De praktische uitvoering en juridische onderbouwing moet hij nog verder bespreken. Maar zorgkantoren kunnen de betrokken zorgaanbieders en cliënten al gaan inlichten over de oplossing.

Het gaat het om 1500 tot 2000 mensen.