Het afgelopen jaar kregen al meer dan 1500 medewerkers ontslag aangezegd en zijn ruim 2500 tijdelijke contracten niet verlengd. Dit verlies van ruim 4000 banen is volgens de organisatie een direct gevolg van ,,de extreme bezuinigingen op de thuishulp”. Ook dit keer vallen de meeste ontslagen in gemeenten die stoppen met het afnemen van het grootste deel van de hulp bij de huishouding.

Thuishulpsector in kritieke toestand

,,De huidige situatie is niet in het belang van cliënten, de kwaliteit van de zorg en de positie van de thuishulpen. We luiden daarom nogmaals de noodklok”, stelt directeur Zion Jongstra van TSN Thuiszorg. ,,De wijze waarop bezuinigingen worden doorgevoerd is uiterst schadelijk en leidt niet tot effectieve verbeteringen, met als gevolg dat de thuishulpsector zich nu in kritieke toestand bevindt.”

Huishoudelijke Hulp Toelage

De regering kondigde vorig jaar een tijdelijke regeling aan om de bezuinigingen te verzachten: de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Hiervoor is ruim 250 miljoen euro uitgetrokken, bedoeld om 19.000 banen te redden. Met deze regeling kunnen cliënten zelf thuishulp kopen tegen een eigen bijdrage. Thuishulp-cliënten hebben echter meestal een kleine beurs en voor deze groep is de vaak hoge eigen bijdrage niet te betalen, aldus TSN Thuiszorg.