In totaal 62 procent van de ouderen raadpleegt de zorgpolis niet om te zien of ze een vergoeding krijgen voor de medicijnen. De helft weet ook niet dat dit mogelijk is. De vergoeding van de medicijnen speelt daarom geen rol bij de keuze voor de zorgverzekering. De ouderenbond ANBO en KNMP roepen de zorgverzekeraars op toegankelijker informatie te geven over polisvoorwaarden en vergoedingen.

Meerdere medicijnen

Zeven op de tien deelnemende senioren gebruiken meer dan twee medicijnen. Een vijfde zelfs vijf of meer medicijnen. Volgens de ANBO is een periodieke medicatiebeoordeling vanwege het gebruik van zoveel medicijnen hard nodig. Patiënt, huisarts en apotheker kijken dan samen naar het geneesmiddelengebruik.

Medicatiebeoordeling

,,Omdat senioren vaak meerdere medicijnen van diverse artsen toegeschreven krijgen, loont het enorm om kritisch te kijken naar het gehele medicijngebruik”, zegt Den Haan. ,,Er kunnen misschien medicijnen worden geschrapt of in dosering worden verminderd: dat kan kosten besparen en gezondheidsrisico’s beperken. Uiteraard moet bij een medicatiebeoordeling ook het gebruik van zelfzorgmiddelen en vitamines aan de orde komen.”

Brief

KNMP en ANBO hebben dit ook aangegeven in een brief aan de Tweede Kamer.