Onderzoek door ombudsman

Zwaneveld heeft de afgelopen periode ,,tientallen” klachten ontvangen over de huishoudelijke hulp, die sinds dit jaar onder het takenpakket van de gemeente valt en niet meer van de overheid. De ombudsman stelt daarom een onderzoek in naar de gang van zaken rond de afhandeling van aanvragen van huishoudelijke hulp door de gemeente. Over een aantal maanden moet dat afgerond zijn.

Komende week heeft Zwaneveld contact met andere regionale ombudsmannen, dan wordt dit ook besproken.

,,Voor de familie waar de ombudsman over spreekt, geldt dat er hulp en ondersteuning is geregeld. Het is natuurlijk buitengewoon vervelend voor hen dat ze er op hebben moeten wachten. Dat kan niet de bedoeling zijn”, aldus een woordvoerder van de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (Zorg). ,,Rotterdam telt 35.000 WMO-cliënten. We zitten er bovenop om Rotterdammers de zorg en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.”

Meerdere rechtszaken over korten op huishoudelijke hulp

Het afgelopen jaar zijn er landelijk meerdere rechtszaken geweest over mensen gekort zijn op de huishoudelijke hulp. Het bekendste voorbeeld is van een hoogbejaard echtpaar uit Dantumadiel. Zij hadden vorig jaar een zaak aangespannen omdat de gemeente de hulp vanaf dit jaar niet meer wilde vergoeden. De rechter gaf het echtpaar gelijk.

Bron: ANP