Burgers hebben nog altijd moeite om de juiste ingang van het zorgstelsel te vinden en de goede hulp te krijgen. Dat concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen. Hij zegt dat “het huidige zorgsysteem nog steeds niet goed aansluit bij de realiteit van burgers”.

Volgens de ombudsman is het ministerie van Volksgezondheid in de afgelopen jaren met veel plannen gekomen, maar blijft het bij “programma’s, pilots, actieplannen en verbeteragenda’s”. Ook een nieuwe “contourennota” is niet voldoende voor Van Zutphen: “Mensen moeten nog steeds zelf op zoek naar stukjes hulp uit verschillende wetten. En ook ondersteuning tijdens het gehele zorgproces is nog niet goed geregeld.”

De ombudsman roept het ministerie onder meer op om onafhankelijke ondersteuners aan te stellen. Zij moeten burgers helpen door “het complexe systeem weer in begrijpelijke taal om te zetten” en te bemiddelen.