Vorig jaar stegen de zorgkosten met 0,8 procent in vergelijking met het voorgaande jaar en kwamen daarmee uit op een bedrag van 95 miljard euro. Deze uitgaven namen in de jaren 2013, 2014 en 2015 minder sterk toe dan in de vijftien jaar daarvoor. Terwijl de zorguitgaven met gemiddeld 0,9 procent per jaar stegen, nam de Nederlandse economie met gemiddeld 1,7 procent per jaar toe, aldus het statistiekbureau.

Daling uitgaven ouderenzorg, welzijn en jeugdzorg
De minder sterke groei komt vooral door dalingen van de uitgaven bij de ouderenzorg, het lokaal welzijnswerk en de jeugdzorg.

Groei uitgaven ziekenhuizen, specialisten en geneesmiddelen
Meer dan een kwart van de zorguitgaven ging vorig jaar naar ziekenhuizen en specialistentenpraktijken. Deze uitgaven groeiden met 1,5 procent tot 26,2 miljard euro. Aan geneesmiddelen via apotheken, drogisten en supermarkten werd 5,4 miljard euro uitgegeven, ruim 3 procent meer dan in 2014.

Toename uitgaven asielzoekerscentra
Opvallend is dat de uitgaven aan asielzoekerscentra het afgelopen jaar met de helft toenamen tot bijna 900 miljoen euro. Dat komt vooral door de grotere toestroom van asielzoekers.