“Zorg op de kaart” maakt feitelijke informatie beschikbaar ten behoeve van de veranderende zorg.

Voor zorgkantoren, zorginstellingen, gemeente, verzekeraars, banken en andere financiers, cliënten en hun belangenorganisaties is de situatie in de laatste jaren sterk veranderd. Zorg op de kaart levert cijfers en regionale beelden aan de hand waarvan het gesprek mogelijk in de regio is tussen partners in de regio.

De applicatie is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gerealiseerd door TNO, Dutch Centre for Health Assets in samenwerking met Celsus, academie voor betaalbare zorg.

“Zorg op de kaart” zal regelmatig worden bijgewerkt met nieuwe data en informatie en uitgebreid worden met functionaliteit.