Nederland en Europa staan voor grote uitdagingen in de zorg voor ouderen. Niet alleen door de toename van het aantal ouderen met meerdere chronische aandoeningen, maar ook door toegenomen verwachtingen van de zorg. Ouderen laten steeds meer van zich horen over wat hun echte behoefte is. Tegelijkertijd met deze kwantitatieve en kwalitatieve toename in de vraag, dreigt er schaarste aan verpleegkundigen en staat het budget voor zorg voortdurend onder druk. Maar alleen meer personeel is niet de oplossing. Slimmer werken op basis van wetenschappelijke inzichten en aansluiten bij ontwikkelingen in technologie bieden kansen om zowel kwantitatief als kwalitatief bij te dragen aan toekomstbestendige hoogwaardige verpleegkundige zorg voor ouderen. Het congres presenteert nieuw onderzoek o.a. naar betere basiszorg, de inzet van technologie, omgaan met dementie, patiënt- en medicatieveiligheid. De verpleegkundige wordt meer en meer een kenniswerker die wetenschappelijk onderbouwde kennis kan toepassen. Voor betere zorg voor ouderen is versterking van teams met hbo- en academisch geschoolde verpleegkundigen dringend nodig. Er is dan ook veel aandacht voor scholing en opleiding tijdens het congres.