Van Rijn kreeg in maart opdracht van de Kamer om andere manieren te zoeken om het persoonsgebonden budget (pgb) uit te keren. Met het pgb kunnen chronisch zieken en gehandicapten zelf hun zorg regelen. Maar vlak nadat de SVB in 2015 verantwoordelijk werd voor de uitbetaling van het pgb regende het klachten van zorgverleners die hun geld niet of te laat kregen. Van de Kamer mag de uitbetaling van het pgb daarom worden weggehaald bij de SVB.

Uitbetalingen tijdig

De staatssecretaris rapporteerde onlangs nog dat de uitbetalingen nu op orde zijn en dat 98 procent van de correct ingediende declaraties op tijd wordt betaald. Van Rijn meldt nu dat zijn zoektocht niet op korte termijn een alternatief voor de SVB heeft opgeleverd.

VVD-Kamerlid ontevreden over antwoord staatssecretaris

VVD-Kamerlid Sjoerd Potters, is niet tevreden met de uitkomst van de zoektocht van Van Rijn. ,,Het vertrouwen in de SVB is al een tijd op. De staatssecretaris heeft een duidelijke opdracht gekregen, dit moet anders. Dat heeft bijna de hele Tweede Kamer gezegd. Dit is onvoldoende.’’ Hij wil dat Van Rijn de regie neemt en zo snel mogelijk met een concreet advies komt voor de uitbetaling van de pgb’s ,,om er voor te zorgen dat deze kwetsbare mensen niet langer in onzekerheid zitten”.