De bed-bad-broodregeling is bedoeld voor asielzoekers van wie de aanvraag is afgewezen, maar die moeilijk uit te zetten zijn. De kwestie leidde vorig jaar bijna tot een kabinetscrisis. De VVD is bang dat uitgeprocedeerde asielzoekers door opvang niet meer de noodzaak zien om terug te keren naar hun vaderland, terwijl coalitiepartner PvdA vreest dat zij anders op straat verkommeren en overlast veroorzaken.

Dijkhoff (VVD) wilde toestemming geven om op acht plaatsen een ,,sobere” opvang in te richten voor uitgeprocedeerde asielzoekers, mits de gemeenten verder zouden afzien van eigen opvang. Volgens de staatssecretaris zou het handhaven van eigen bed-bad-broodregelingen het succes van de nieuwe opvang ondergraven. Dat wilden de gemeenten echter niet beloven, schrijft Dijkhoff aan de Tweede Kamer.

Nu er geen overeenstemming is bereikt, krijgen gemeenten geen geld meer van het Rijk voor de opvang van asielzoekers zonder papieren. Dijkhoff wil bovendien de mogelijkheden voor gemeenten inperken om zelf te kiezen of en hoe ze uitgeprocedeerden opvangen.

,,Helaas, gemeenten zijn teleurgesteld, vooral omdat een akkoord dichtbij was”, reageert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ,,Gemeenten kunnen doorgaan met de huidige opvang, maar moeten – nu een akkoord ontbreekt – in overleg met hun gemeenteraad zelf voor de financiering zorgen”, aldus een woordvoerder.

Het kabinet heeft volgens de VNG de conclusie getrokken dat er geen bestuursakkoord bed-bad-brood komt. ,,Gemeenten worden geconfronteerd met het resultaat van falend uitzettingsbeleid. Er zwerven verwarde of getraumatiseerde uitgeprocedeerden op straat. Dit is een probleem voor de openbare orde en een humanitair probleem.”