Een van de oorzaken is dat gemeenten ,,veel te weinig” thuiszorg hebben ingekocht. ,,Hierdoor kan niet vroegtijdig eenvoudige medische hulp of verpleging worden geboden, waardoor de hulpvraag snel escaleert in een spoedzorgvraag en onvermijdelijk ziekenhuisbezoek”, stellen de afdelingen.

Verzorgingshuizen
Door het kabinetsbeleid sluit bijna de helft van de verzorgingshuizen hun deur. Daarmee gaat de regering ,,voorbij aan het feit” dat de bewoners van deze huizen daar zitten omdat ze hulpbehoevend zijn.