Sommigen waren niet eens ziek, anderen veinsden een veel erger ziektebeeld. De psychiaters stelden valse verklaringen op waardoor de patiënten een pgb konden verkrijgen. De betrokkenen komen uit Eindhoven, Helmond en Rotterdam.

Een van de psychiaters en een van de begeleiders werden veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk drie en vier jaar. Zij hebben altijd ontkend iets te hebben misdaan.

De andere begeleider legde een bekentenis af en werd vrijgesproken van het valselijk opmaken van medische verklaringen. Hij werd wel schuldig bevonden aan het oplichten van het UWV en zorgkantoren. Aan hem legde de rechter een celstraf op van zes maanden en 240 uur taakstraf.

De tweede psychiater werd vrijgesproken van oplichting en het afgeven van valse medische verklaringen, maar niet van de overige aanklachten. Hij kreeg een boete van 5000 euro en mag vijf jaar lang niet als psychiater werken.