Het aantal incidenten met verwarde mensen is de afgelopen tijd behoorlijk toegenomen. In 2015 kwamen er ruim 65.000 bij de politie binnen, een stijging van 65% ten opzichte van vijf jaar geleden. Ze worden nu behandeld als ‘gewone’ verdachten, maar volgens Aalbersberg moet daar verandering in komen. ,,We hebben een repertoire en zo iemand gaat dan in de boeien. Maar dat is niet humaan. Dit is een patiënt en daar moet een hulpverlener iets mee doen en niet de politie.”

Minister Schippers voorstander van nieuwe aanpak

Het stoppen van het vervoer door de politie is een van de aanbevelingen van het zogenaamde Aanjaagteam Verwarde Personen, dat bezig is met een plan om beter om te gaan met verwarde mensen. ,,Ik vind het erg belangrijk dat mensen met verward gedrag op een passende, niet onnodig stigmatiserende en traumatiserende manier worden opgevangen of vervoerd”, laat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) weten. ,,Politie, gemeenten en zorgpartijen zijn hier hard mee bezig. Er wordt nu gewerkt aan kwaliteitsnormen voor vervoer van personen met verward gedrag. De komende tijd zal worden bekeken wat de beste vormen van vervoer zijn”.

Gemeente heeft de regie

Volgens Schippers zullen hiervoor tussen politie, ambulancezorg en ggz-aanbieders maar ook met andere partijen goede afspraken moeten worden gemaakt. ,,De gemeente heeft hierbij de regie.”