In het kort betekent de wijziging van de Regeling Jeugdwet dat in 2017 de bedragen van de dagvergoeding en de toeslagen niet wijzigen, ondanks een geringe daling van de consumentenprijsindex.

Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de pleegzorg. Daarom is het ook voor gemeenten goed om op de hoogte te zijn van deze informatie.

Gedetailleerde uitleg

Via de Regeling Jeugdwet worden de basisbedragen voor de pleegvergoeding en de toeslagen op de pleegvergoeding ieder jaar vooraf geïndexeerd met het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’ over de julimaanden van de twee direct aan het betreffende jaar voorafgaande jaren, zoals gepubliceerd door het CBS.

Voor 2017 bedraagt dat verschil –0,24%. Nu het gebruik van dit percentage een zeer geringe verlaging van de pleegvergoeding en de toeslagen daarop voor 2017 zou betekenen, regelt een extra artikel 5.5 dat vanaf 1 januari 2017 de basisbedragen van de pleegvergoeding en de toeslagen op de pleegvergoeding niet worden geïndexeerd. Dat betekent dat de basisbedragen en de toeslagen daarop voor het jaar 2017 even hoog blijven als voor 2016.

De regeling is op 28 december 2016 in de Staatscourant gepubliceerd.