,,Zij zijn hun hele leven afhankelijk van de zorg die wij als samenleving bereid zijn voor hen te organiseren. Dat schept de verplichting om continu te kijken: wat kan er anders? Wat moeten we verbeteren? Hoe zorgen we voor hen op de best mogelijke manier, nu en in de toekomst?”, aldus Van Rijn.

Daarom is er ook het plan ‘Samen werken aan betere gehandicaptenzorg’.

In Nederland hebben 113.000 mensen (een combinatie van) een verstandelijke, lichamelijk en/of zintuiglijke beperking.