Met het pgb kunnen mensen met een beperking zelf hun zorg op maat regelen. Over twee maanden wordt weer gekeken of de declaraties en zorgovereenkomsten correct zijn. Daarover heeft Van Rijn afspraken gemaakt met de betrokken partners. Het pgb-systeem ging trouwens op de schop omdat het systeem te fraudegevoelig was.

Controle
In 2015 kregen gemeenten de regie en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werd verantwoordelijk voor de uitbetaling van pgb’s. Er volgde in de eerste maanden een stroom van klachten van mensen die hun geld niet of te laat kregen. Om de betalingen niet verder te vertragen werd daarom minder streng gecontroleerd.