Volgens de organisatie is het grootste knelpunt voor mantelzorgers dat zij steeds opnieuw informatie moeten aanleveren. Daarnaast weten de vrijwillige zorgverleners vaak niet bij welke instantie ze moeten zijn met vragen. Tegelijk zijn instanties volgens de ondervraagde mantelzorgers vaak zelf niet goed op de hoogte.

Veel mantelzorgers moeten administratieve hulp inschakelen

Bijna de helft van de 921 respondenten zegt moeite te hebben met de administratieve taken, zoals het invullen van formulieren. Veel van hen moeten uiteindelijk hulp van derden inschakelen bij het afhandelen van de papieren rompslomp.

Volgens Mezzo moet kabinet meer geld uittrekken voor ondersteuning mantelzorgers

Mezzo wil dat het volgende kabinet het mantelzorgers veel makkelijker maakt. ,,We weten al heel lang dat ‘regeldrukte’ een grote ergernis is van mantelzorgers. Deze cijfers tonen aan dat er absurd veel tijd én geld mee is gemoeid”, zegt Liesbeth Hoogendijk, directeur van de vereniging. Het huidige kabinet moet volgens haar, totdat het huidige systeem is vereenvoudigd, meer geld uittrekken om mantelzorgers te ondersteunen.

Omvang mantelzorg Nederland

Nederland telt ongeveer vier miljoen mensen die hulp geven aan een hulpbehoevende of zieke partner, kind, ander familielid, vriend of buur. Veel van hen doen dat intensief en/of langdurig.