Andere belangrijke wijzigingen

 • Gemeenten hoeven geen contact meer op te nemen met de zorgkantoren.
 • Gemeenten mogen bestaande cliënten niet per 1 januari 2017 naar de zorgkantoren overhevelen, maar pas per 1 april 2017.
 • Gemeenten mogen bestaande cliënten niet tussen 1 januari en 1 april 2017 geleidelijk overhevelen. De overheveling vindt in één keer plaats per 1 april 2017. 

Nieuwe afspraken
In afwijking van eerdere berichtgeving hebben VWS, VNG en ZN nu de volgende afspraken gemaakt:

 • Gemeenten hebben hun bestand met huishoudelijke hulp cliënten inmiddels van het CIZ ontvangen. Het CIZ heeft in het bestand aangegeven welke cliënten een Wlz indicatie hebben. Voor de overheveling gaan gemeenten en zorgkantoren uit van dit bestand.
 • Alle cliënten met een Wlz indicatie, een MPT en huishoudelijke hulp uit de Wmo gaan in één keer over naar de Wlz per 1 april 2017.

Wat gaan de Zorgkantoren doen?

 • De Zorgkantoren maken gebruik van dezelfde bestanden als de gemeenten en sturen nog voor kerst een brief naar de cliënten die overgaan naar de Wlz om hen te informeren over de verandering.
 • De Zorgkantoren informeren de zorgaanbieders per mail en dragen het bestand met HH cliënten ‘warm’ over door voor deze cliënten zorgtoewijzingen aan te maken en via berichtenverkeer te melden bij de zorgaanbieders. 
 • Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk om er voor te zorgen dat de cliënten per 1 april 2017 daadwerkelijk huishoudelijke hulp ontvangen.

Wat moeten gemeenten doen?

 • Gemeenten moeten per 1 april 2017 de indicatie voor huishoudelijke hulp voor deze cliënten intrekken
 • Gemeenten moeten voor de cliënten van wie de indicatie voor huishoudelijke hulp afloopt per 1 januari 2017 de indicatie verlengen tot 1 april 2017
 • Gemeenten moeten hun gecontracteerde aanbieders voor huishoudelijke hulp informeren dat de huishoudelijke hulp voor de cliënt is gestopt
 • Wat hoeven gemeenten dus niet meer te doen?
 • In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, hoeven gemeenten dus niet meer te communiceren naar de cliënt.

Tot slot
De hiervoor beschreven werkwijze geldt voor bestaande cliënten met een Wlz-indicatie. Nieuwe Wlz-cliënten met een MPT ontvangen het schoonmaken van de woonruimte (net als alle andere Wlz-zorg) per 1 januari 2017 vanuit de Wlz.