De thuiszorg is in de afgelopen periode flink veranderd. Omdat vergoedingen voor werkzaamheden onder druk staan hebben verzorgenden niet altijd voldoende tijd om de juiste zorg te leveren. Die juiste zorg bestaat ook uit een sociaal deel, zoals een kopje koffie drinken en even vragen hoe het gaat. Deze signaalfunctie komt steeds vaker in de knel, zo lijkt. De OuderenOmbudsman van het Nationaal Ouderenfonds is een vraagbaak voor talloze vragen waar ouderen mee zitten. De ombudsman krijgt een groeiend aantal berichten binnen over zorgen die er zijn rondom de signaalfunctie.

Onder druk
De OuderenOmbudsman hecht grote waarde aan de signaalfunctie van de thuiszorg. Corina Gielbert, directeur van het Nationaal Ouderenfonds: “We weten dat het tijdig ontdekken van bijvoorbeeld eenzaamheid, mishandeling, verslaving, ondervoeding of depressie erg belangrijk is. In een vroeg stadium is een probleem immers beter te behandelen dan wanneer het zich in een vergevorderd stadium bevindt. Daarom is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden bij ouderen. We krijgen echter steeds vaker berichten waardoor we vermoeden dat de sociale kant van de thuiszorg erbij inschiet. Niet omdat zij niet willen, maar simpelweg vanwege tal van organisatorische of financiële redenen.”

Eigen onderzoek
Om een goed inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de signaleringsfunctie start de OuderenOmbudsman een eigen onderzoek. Via de website kan een vragenlijst hierover worden ingevuld. Daarnaast is de OuderenOmbudsman op zoek naar ervaringen over dit onderwerp van ouderen, verzorgenden, familieleden, artsen of bijvoorbeeld mantelzorgers.