,,Voor een groep oudere patiënten vervult de Spoedeisende Hulp vaak de rol van noodopvang. Ze zijn te kwetsbaar om thuis te verblijven, maar niet ziek genoeg voor het ziekenhuis”, constateert de NVZ in een brief aan de Tweede Kamer. De ziekenhuizen zeggen dat door de toename van ouderen capaciteitsproblemen ontstaan bij de eerste hulp en op verpleegafdelingen. De situatie is zo nijpend dat ziekenhuizen in sommige gevallen de spoedeisende hulp sluiten.

De NVZ heeft geen duidelijk beeld over de omvang van het probleem. Uit een enquête van de NOS blijkt dat iets meer dan de helft van de spoedposten bevestigt dat ouderen worden opgenomen omdat er thuis geen of te weinig zorg is. De ziekenhuizen telden in twee weken tijd 160 opnames zonder strikte medische noodzaak.

De ziekenhuizen vragen de politiek om een structurele oplossing voor het probleem.