Mensen moeten met deze experimenten flink meer (financiële) zeggenschap krijgen over de ondersteuning en zorg in hun leven, aldus Van Rijn. Het gaat dan om mensen die zowel thuis wonen als in een andere woonvorm zoals een verpleeghuis. Het experiment geldt niet voor mensen met een persoonsgebonden budget.

Experimenten
Nu is het zo dat zorgkantoren aan het begin van het jaar zorg inkopen en daar moeten hun cliënten het dan mee doen. Ze hebben verder geen keuzevrijheid. Bij de experimenten staan de wensen en de behoeften van de cliënten voorop. In de proef krijgen instellingen of zorgaanbieders pas geld nadat een cliënt voor ze heeft gekozen.

Nieuwe zorgaanbieders
Van Rijn hoopt hiermee ook de weg vrij te maken voor nieuwe, innovatieve zorgaanbieders. Dat kunnen ook aanbieders zijn die op dit moment in Zuid-Limburg of Rotterdam nog niet actief zijn.

Maatwerk
In de Tweede Kamer is aangedrongen op deze vorm van maatwerk voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Na twee jaar wordt gekeken of de experimenten kunnen worden uitgebreid.