In totaal vier op de tien patiënten hebben geen goed gevoel over het gesprek. Patiënten geven aan dat artsen vaak wel meerdere behandelopties voorleggen, maar vijftien op de honderd patiënten voelen zich te weinig betrokken bij de uiteindelijke beslissing over hun behandeling.

De Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten beginnen daarom samen met Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) de campagne ‘Betere Zorg begint met een goed gesprek’. Het doel is om artsen en patiënten nog bewuster te maken van het belang van samen beslissen over de meest geschikte behandeling.