De Rigtergroep huisvest op vijf plekken in de stad mensen die om verschillende redenen beschermd moeten wonen. Nadat bij bij de gemeente meldingen binnenkwamen van cliënten en hulpverleners over de handel en wandel van de groep begon de gemeente een onderzoek. Daaruit is ,,een aanzienlijk tekort aan zorg voor bewoners met een psychiatrische of verstandelijke handicap” naar voren gekomen.

Voor de veertig cliënten die nu in een huis van de Rigtergroep wonen wordt andere huisvesting gezocht.

De Rigtergroep laat maandag weten dat de organisatie zich niet herkent in de beschuldigingen van de gemeente. Een inhoudelijke reactie wil de organisatie pas geven ,,als we precies weten wat er aan de hand is.”