Eén op de twee respondenten heeft weleens een slechte ervaring gehad, blijkt uit onderzoek van Landelijk Platform GGz, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in). De meest gehoorde klachten zijn: meeluisteren met vertrouwelijke gesprekken, onjuiste informatie in dossiers en uitwisseling van informatie tussen zorgverleners zonder toestemming van de patiënt of cliënt.

De organisaties roepen het ministerie van Volksgezondheid op te zorgen voor strengere en betere regels over het uitwisselen van gegevens. De cliënt/patiënt moet zelf kunnen aangeven welke info wel of niet mag worden gedeeld.