Een van de factoren die de zorg voor een ander zwaarder maakt, is het regelen van zaken met instanties. Dat kan eenvoudiger, stelt Mezzo. ,,Bijvoorbeeld door één plek aan te wijzen waar mantelzorgers terechtkunnen voor alles rond de zorg voor hun naasten, in plaats van de vele uitvoeringsinstanties van drie verschillende wetten.”

Gemiddeld zijn mantelzorgers redelijk tevreden over hun leven, aldus Mezzo op basis van een enquête onder zo’n 1300 mantelzorgers. Ze halen ook voldoening uit hun taak. Maar de groep die zeer intensief of langdurig mantelzorg verleent, heeft het zwaar.