In juni liet Dijkhoff weten dat er zo’n veertig aanvragen voor het kinderpardon waren ingewilligd. Ongeveer negentig gezinsleden van deze veertig konden ook blijven, stelde het ministerie toen. Nu blijkt dat er bij de invoering van de administratie fouten zijn gemaakt en dat het werkelijke aantal lager lag. In plaats van 36 gaat het om 29 zogenoemde hoofdpersonen van wie de aanvraag werd goedgekeurd. Ook het aantal gezinsleden dat kon blijven ligt lager: 73 in plaats van 88.

,,Omdat registratie handwerk is, kunnen fouten nooit geheel worden uitgesloten”, schrijft Dijkhoff. ,,In dit geval echter vind ik dat de foute registraties de acceptabele norm overschrijden.”

Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks) vroeg de staatssecretaris in september om met meer informatie te komen over de ingewilligde aanvragen voor het kinderpardon. Een meerderheid in de Kamer steunde dat verzoek.