In Nederland zijn al ruim 35 speeltuinen die succesvol samenwerken met een team van mensen met een verstandelijke beperking. “Door de samenwerking met Fonds verstandelijk gehandicapten en de steun van de VriendenLoterij worden de komende jaren minimaal 125 speeltuinen verbonden met scholen voor speciaal onderwijs of instellingen voor dagbesteding, waardoor 875 jongeren met een beperking aan de slag kunnen gaan. Dit betekent winst voor velen. De eerste nieuwe aanmeldingen hebben we inmiddels ontvangen”, aldus Rob van Gaal, directeur van Jantje Beton. Speeltuinen, zorginstellingen en scholen voor speciaal onderwijs die interesse hebben, kunnen zich aanmelden via www.aandeslagindespeeltuin.nl.

Betekenisvol werk voor mensen met een beperking
“Als ik in de speeltuin ben, voel ik me vrij.” “Ik zou iedere dag wel in de speeltuin willen werken.” “In de speeltuin ben ik blij en gelukkig.” Dit zijn een paar van de uitspraken van mensen met een verstandelijke beperking die al aan de slag zijn. Het is duidelijk dat het kunnen werken in een speeltuin van grote meerwaarde is voor deze jongeren. “Een zinvolle baan of dagbesteding is voor veel mensen van groot belang om een fijn leven te hebben. Het vergroot je eigenwaarde en zelfstandigheid als je meedoet in de samenleving. Dat geldt ook voor 2,2 miljoen mensen met een verstandelijke beperking in Nederland”, vertelt Daniëlle Schutgens, directeur van Fonds verstandelijk gehandicapten.

Meer speeltuinen blijven open
Door de hulp van de jongeren met een beperking kunnen meer speeltuinen open blijven. “Speeltuinen zijn heel belangrijk voor kinderen om buiten te spelen en zijn een sociale ontmoetingsplek voor de buurt. Helaas kampen veel speeltuinen met een tekort aan vrijwilligers. Door ondersteuning van de jongeren met een beperking kunnen meer speeltuinen openblijven en kunnen 65 duizend kinderen buiten blijven spelen”, aldus Rob van Gaal.