Het Nationaal Ouderenfonds wil hiermee de drempel om hulp te vragen verlagen. “Veel ouderen vinden het lastig om steeds op hetzelfde familielid of dezelfde buren een beroep te doen. Daarom bieden wij nu Match. Ouderen kunnen hun wensen bij ons kenbaar maken en wij zoeken daar de beste vrijwilliger bij” aldus Corina Gielbert, directeur van het Nationaal Ouderenfonds. “Want juist in deze tijd, waarin ouderen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen, is het van groot belang om hen te helpen. Niet alleen bij incidentele kleine klusjes, maar ook bij sociaal contact en gezelschap.”

Kopje koffie

Veruit de meeste wensen die bij Match binnenkomen zijn eenvoudig. Corina Gielbert: “Mensen willen een vrijwilliger om een kopje koffie mee te drinken. Of om één keer per week mee te kletsen. Hele simpele, maar belangrijke verzoeken om eenzaamheid onder ouderen te verkleinen. Wij hopen met Match dan ook op een langdurig contact tussen de oudere en de vrijwilliger.”

Persoonlijk

Ouderen, en vooral eenzame ouderen, vormen een kwetsbare doelgroep. Daarom kiest het Ouderenfonds voor een persoonlijke benadering. Voordat de match gemaakt wordt, worden alle ouderen gebeld om te horen hoe zij invulling willen geven aan hun wens. Aan de vrijwilligers worden een persoonlijke motivatie, referentie en, indien daartoe aanleiding is, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Ook nadat de match gemaakt is, worden zowel de oudere als de vrijwilliger begeleid.

Meer informatie en een aanmeldformulier voor ouderen én vrijwilligers is te vinden op het online platform match.ouderenfonds.nl