De bestuurders van de provincies en regio’s willen dat bereiken door meer samen te werken tussen opleidingen, stage- en werkzoekenden. Betrokken partijen zijn diverse scholen en zorginstellingen in Noord-Duitsland en Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. De samenwerkende organisaties zetten in op onder meer het begeleiden van studenten en het ontwikkelen van een introductieprogramma.

Financiering project
Het project wordt gefinancierd met geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Ministerie van Economische Zaken, de Niedersächsische Staatskanzlei en de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.