Soms kan een psychisch probleem het contact tussen mantelzorger en zorgbehoevende belemmeren. De mantelzorger steekt veel energie in de relatie, maar het geeft niet meer het bevredigende gevoel. De persoonlijke relatie verandert, er ontstaan frustraties en het is niet altijd duidelijk welke verantwoordelijkheden wel of niet bij de mantelzorger liggen.

Veel mantelzorgers vragen zich af wat ze wel of niet kunnen vragen van een zieke met een psychische beperking en hoe ze hem of haar het beste kunnen aanspreken. Hoe voorkom je als mantelzorger dat je hier zelf onderdoor gaat? Wat kun je wel of niet verwachten van de hulpverlening? Zomaar wat vragen waar GGZ Friesland een antwoord op geeft in de trainingen.

In tien sessies van steeds drie uur krijgen mantelzorgers handvatten aangereikt om beter met hun zieke naaste om te gaan. Dat is nodig, wenselijk en van belang voor zowel het welzijn van zieken als van mantelzorgers en daarmee ook de zorg in het algeheel.

GGZ Friesland gaf ook vorig jaar trainingen. De reacties van de mantelzorgers waren toen al erg positief. ‘Voor mij is dit een eyeopener, had ik het maar eerder geweten. Ik weet nu dat ik ook voor mezelf moet en mag zorgen.’