Zo wordt in het keurmerk opgenomen dat bij patiënten die binnenkomen op de SEH en ouder zijn dan 70 jaar, een risicoscreening plaatsvindt op kwetsbaarheid en / of functieverlies. Manon Vanderkaa, directeur KBO: “Gemiddeld de helft van de ouderen gaat er als gevolg van een ziekenhuisopname op achteruit. Die achteruitgang heeft niets te maken met de reden van de opname. Ouderen lopen een hoger risico op complicaties in de zorg rond de opname en het ontslag. Denk aan acute verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding. Bovendien is de organisatie van een ziekenhuis veelal niet ingericht op patiënten met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Daarom zijn we in 2012 gestart met ons keurmerk.”

Behandelplan
Bij een verhoogd risico wordt het geriatrisch team betrokken bij het behandelplan. Er kan dus besloten worden dat ziekenhuisopname niet nodig is, maar dat er wel tijdelijk een plek nodig is waar de patiënt kan herstellen. Een voorwaarde om dat goed te kunnen regelen is dat de SEH zelf zal moeten beschikken over actuele werkafspraken met andere zorgaanbieders in de regio. Het gaat dan onder andere om afspraken die zijn gericht op het herstellen buiten het ziekenhuis.

Herstellen buiten het ziekenhuis
Bij herstellen buiten het ziekenhuis kun je denken aan de geriatrische revalidatiezorg in zorginstellingen. Vanuit de Wet Langdurige Zorg bestaan er subsidieregelingen voor een tijdelijk verblijf om goed te herstellen van de aandoening. Voor de SEH is het uiterst relevant om te weten of de zorginstellingen in het werkgebied deze faciliteiten bieden. Dan kan de SEH bij de juiste diagnose zorgen dat de ouderen op de juiste plek terecht komen. Daar is iedereen bij gebaat, in de eerste plaats de kwetsbare patiënt zelf natuurlijk.

Momenteel werkt de KBO aan de actualisatie van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis voor de ronde van 2017.