De Kamer had eerder op de dag gevraagd om duidelijkheid. In de aanloop naar de verkiezingen (in maart) was er geen enkele partij te porren voor een verhoging: ze pleitten voor verlaging of afschaffing. Toen dinsdag, op Prinsjesdag, bleek dat dat eigen risico wel degelijk stijgt (met 15 euro naar 400 euro per jaar), brak het rumoer los. Politieke partijen maar ook patiëntenorganisaties zien dat eigen risico als een boete op ziek zijn. Wie chronisch ziek is, is dat bedrag al vroeg in het jaar kwijt aan bijvoorbeeld medicijnen.

Aanvankelijk eindigde de middag na de toezegging van informateur Gerrit Zalm met tevreden reacties op het Binnenhof. Maar daarna kwam de mededeling van het ministerie van Volksgezondheid dat de zorgpremie in 2018 op jaarbasis nog eens met 10 euro omhoog gaat. Dat is om het eigen risico volgend jaar gelijk te kunnen houden. Het ministerie schatte eerder al in dat de basispremie volgend jaar maandelijks met zo’n 6 euro zou stijgen.

Daar komt nu dus op maandelijks iets minder dan een euro bovenop. Dat viel ook weer niet in goede aarde en diverse partijen in de Tweede Kamer reageerden boos. De PVV sprak over bedrog en een belachelijke sigaar uit eigen doos. DENK had het over een rotsysteem en 50PLUS noemde het een troostprijsje. De Partij voor de Dieren sprak schande. De PvdA uitte kritiek op de hele gang van zaken.