Het gaat er onder meer om om mbo-studenten al tijdens hun studie te laten werken met bepaalde technieken en methoden opdat ze na hun examen beslagen ten ijs komen. Er zijn bijvoorbeeld zes projecten uitverkoren op het gebied van zorg en welzijn, maar ook veel techniekprojecten. De gekozen projecten zijn verspreid over het hele land, van Groningen en Helmond tot Den Haag.

Nieuwe kansen
Bussemaker is blij met de voorstellen: ,,Alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt van morgen, zoals robotisering, maken het van het grootste belang dat juist in het mbo nieuwe kansen worden gecreëerd.” Het mbo moet daarop inspelen en vernieuwend zijn. ,,Deze voorstellen leveren daaraan een cruciale bijdrage.”

Geld voor de projecten
De minister stelde 14,5 miljoen beschikbaar, het regionale bedrijfsleven en de regionale overheid de rest.