In het aangepaste voorstel moeten volwassen Nederlanders nog steeds kiezen of zij wel of geen donor willen zijn. Maar was het eerder zo dat bij iemand die geen keuze maakte automatisch ‘ja’ werd genoteerd, dit in het nieuwe voorstel ‘geen bezwaar’ wordt. Overigens betekent ‘geen bezwaar’ nog steeds dat iemand wordt geregistreerd als donor.

Met nieuwe vorm van registratie duidelijkheid wie ‘ja’ heeft gezegd

De nieuwe registratie moet volgens D66 tegemoetkomen aan het bezwaar dat als de wet in de praktijk toch niet goed blijkt te werken, achteraf niet meer duidelijk is wie actief ‘ja’ heeft gezegd en wie niet heeft gereageerd. Het zou betekenen dat dan heel veel mensen opnieuw kenbaar moet maken of ze donor willen willen zijn.

Mensen kunnen op dit moment uit eigen beweging aangeven of ze donor willen zijn.

Nieuwe voorstel komt tegemoet aan bezwaren CDA

Het CDA kon de actieve donorregistratie in juni al aan een meerderheid helpen, maar deed dat niet. CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot (CDA) maakte zich zorgen over mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven of moeilijk overheidsinformatie kunnen verwerken.

In het nieuwe systeem zouden zij te weinig worden beschermd, aldus het CDA-Kamerlid. Het zat haar ook niet lekker dat in de nieuwe opzet geen verschil kan worden gemaakt tussen mensen die er bewust voor kiezen om donor te worden en degenen die geen keuze maken en toch als donor worden geregistreerd.

Voorlichtingscampagnes

Het aangepaste voorstel van Dijkstra voorziet ook in voorlichtingscampagnes. Bovendien zou een arts moeten vaststellen of mensen die kiezen wilsbekwaam zijn.