Het CPB heeft verschillende scenario’s doorgerekend en daarbij gekeken wat het effect is van verlagen van het eigen risico, het verhogen of leeftijdsafhankelijk maken. Gebeurt dat laatste, dan betalen degenen die het meest van de zorg gebruik maken, doorgaans ouderen, meer dan jongeren.

Het CPB komt met de berekening omdat het ernaar uitziet dat de stijging van de zorgkosten de komende jaren doorzet en een risico vormt voor de overheidsfinanciën op langere termijn.