De ChristenUnie wil onder meer dat er in een volgend kabinet één bewindspersoon verantwoordelijk wordt voor het ouderenbeleid. Om de kloof tussen jongeren en ouderen te dichten stelt de partij een maatschappelijke dienstplicht voor, die jongeren bijvoorbeeld in de ouderenzorg kunnen vervullen. Vrijwilligers in de ouderenzorg moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen krijgen zonder daarvoor te betalen.

Het initiatief volgt op het kabinetsplan om ouderen zelf te laten beslissen wanneer ze willen sterven. De ChristenUnie verzet zich tegen de term ‘voltooid leven’, die in het kabinetsplan werd genoemd. ,,Achter de term ‘voltooid leven’ gaat vaak veel leed schuil”, stelt fractievoorzitter Gert-Jan Segers. ,,Als ouderen het gevoel hebben dat ze niet meer van waarde zijn, is dat niet alleen hún probleem, maar bovenal het probleem van een samenleving die ouderdom te weinig waardeert.”

Ook omroepbaas Slagter vindt dat ouderen meer aandacht verdienen. ,,Overheid en samenleving hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om ouderen een betekenisvolle plek te geven in de maatschappij. Samen moeten we ons inzetten om ouderen een volwaardig leven te geven in plaats van een voltooid leven.”